ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ - ΟΞΟΠΟΙΪΑ

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ

Πολιτική

Η πολιτική της εταιρείας ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, για τα προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Προϊόντων που παράγουμε. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Η βασική πολιτική με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ συνοψίζεται στα ακόλουθα:
    Τηρούμε με ακρίβεια το σύστημα HACCP σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης κατά FSSC 22000 που εφαρμόζουμε
    Διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας
    Ενημερώνουμε συνεχώς το προσωπικό πάνω στις αρχές ορθής υγιεινής πρακτικής
    Διεξάγουμε τακτικά συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του Συστήματος
    Παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα κρίσιμα σημεία και τα λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα
    Παρακολουθούμε την νομοθεσία και την τηρούμε
    Ελέγχουμε τακτικά την αποτελεσματικότητα του Συστήματος
    Ακολουθούμε κατά γράμμα όλες τις Οδηγίες Εργασίας 
    Εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας.

Παράλληλα, έχουμε θέσει μετρήσιμους στόχους σχετικούς με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.  Ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας ασφαλή προϊόντα, σταθερής και υψηλής ποιότητας.