Γλυκαντικές Ύλες

Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση, έχει διευρύνει τη γκάμα
του με νέα προϊόντα και γλυκαντικές ύλες όπως το πετιμέζι, τη σταφιδίνη, τη
συκίνη και το συμπυκνωμένο γλεύκος.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ

Οι Γλυκαντικές ύλες μας

Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση, έχει διευρύνει τη γκάμα του με νέα προϊόντα και γλυκαντικές ύλες όπως το πετιμέζι, τη σταφιδίνη, τη συκίνη και το συμπυκνωμένο γλεύκος.

Τοποθεσία:

Έδρα στην Μάνδρα Αττικής

Ετήσια Δυναμικότητα Παραγωγής:

Ξεπερνά το 1.000.000 lt σε γλυκαντικές ύλες

Παραγωγικές εγκαταστάσεις:

• Υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, 2 συμπυκνωτήρια κενού
• 2 Μονάδες εμφιαλώσεως
• Οργανωμένο Εργαστήριο (Χημείο),
• Αποθήκη ετοίμων προϊόντων, σύγχρονο LOGISTIC

Προϊόντα:

• Πετιμέζι
• Σταφιδίνη
• Συκίνη
• Συμπυκνωμένο γλεύκος