Βραβεύσεις

Οι διακρίσεις του ομίλου μας

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ

Βραβεία

Βρυξέλλες 2010, Λονδίνο 2011, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο 2012 και Λονδίνο 2013 & 2014, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο 2015, και Θεσσαλονίκη 2018 & 2019 & 2021 & 2022 & 2023

2010

2011

2012

2013

2013

2013

2014

2015

2018

2019

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2023

2023