Αποστάγματα

Η αποσταγματοποιία Τριποδάκη παράγει τσίπουρο κλείνοντας μέσα σ΄αυτό μυστικά αιώνων.

Τριποδάκης

Με όπλα, τη δυνατότητα απόλυτου ποιοτικού ελέγχου της πρώτης ύλης, λόγω της επιλογής και οινοποίησης στις εγκαταστάσεις της οινοποιίας, την πολύτιμη γνώση της τέχνης της απόσταξης και τους παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες. Η σταθερή ποιότητα στηρίζεται στην ευλαβική τήρηση των παραδόσεων και των παλαιών τεχνικών απόσταξης με μεράκι και αγάπη για την τελειότητα.